Alcochem Responsibility Program

Sinds 2007 ondersteunen we projecten in gebieden of de markten waarin Alcochem actief is.

Alcochem heeft enkele basisregels opgesteld waarin deze toezeggingen hun praktische uitvoering vinden;

  • Projecten worden opgezet in samenwerking met de partners in het onderworpen gebied, waar een gemeenschappelijke bijdrage de betrokkenheid en toewijding van beide partijen zou moeten verzekeren. Projecten zijn gekoppeld aan Mensen (arbeidsomstandigheden) en het Milieu (milieuvoorwaarden)
  • Een protocol met al onze productiepartijen is ondertekend waarin op geen enkele manier kinderarbeid wordt geaccepteerd. Dit protocol wordt gecontroleerd en bekeken door onze eigen lokale medewerkers.
  • Afgezien van de aard van de bovengenoemde projecten, besteden we een deel van ons budget aan programma’s die verband houden met het welzijn van kinderen (onze toekomstige generaties).

Links naar een paar van deze projecten welke Alcochem direct steunt:
  • Oekraïne, ziekenhuisbedden in Kiev
  • Choice in Cambodja: https://choice-cambodia.org 
  • Kindertehuis in Polen
  • Stichting Siepomaga in Polen: https://www.siepomaga.pl/
  • Weeshuis in Vietnam: het weeshuis is inmiddels zelfredzaam en beschikt over alle benodigde faciliteiten. Alcochem heeft dit project afgerond.
  • Waterput in Nigeria
  • Prince of Peace kindertehuis in Tianjin China: www.popsfoundation.org

Choice in Cambodja

Update februari 2023

Choice heeft een eigen trailer die wordt gebruikt om veilig drinkwater te leveren en arme dorpskinderen te vervoeren tussen hun huizen, de overheidsschool en het Choice-trainingscentrum. Kinderen kunnen tot groep 6 een halve dag naar de gratis overheidsschool. Zodra een kind groep 7 bereikt, kan het hele dagen naar de overheidsschool. Choice heeft een eigen school opgezet, zodat leerlingen onder groep 7 de andere halve dag, wanneer ze niet naar de overheidsschool gaan, extra gratis lessen kunnen volgen . Deze lessen bestaan voornamelijk uit Engelse taal en computertraining. Twee vakken die momenteel niet worden gegeven op de nabijgelegen overheidsschool. Andere vakken, zoals kunst, worden soms onderwezen als er geschikte leraren beschikbaar zijn.
De kinderen die de Choice-lessen bijwonen, zijn meestal tussen de 5 en 14 jaar oud en zijn gegroepeerd op hun niveau van Engelse taalvaardigheid.
Het Choice-schooljaar begint in september en Choice stelt gratis uniformen, lunches en schoolbenodigdheden zoals rugzakken, boeken en potloden ter beschikking, op basis van de beschikbare middelen.
   

Choice heeft een nieuwe wateropslag unit gebouwd voor een veilige watervoorziening voor sqatter villages, welke wordt gesponsord door Alcochem.

Squatter villages zijn dorpen, gebouwd langs de weg. Sommige bewoners hebben sinds de burgeroorlog nooit hun eigendom teruggekregen. Sommigen, voornamelijk vrouwen en kinderen, zijn verlaten of uit het ouderlijk huis gezet. Sommigen zijn hun huis kwijtgeraakt door deze te verkopen voor medische procedures, invordering door de bank of gokschulden. Sommigen zijn pas getrouwd en/of mensen die geen huis of huur kunnen betalen.

Het grondwater in de de sqatter villages is vervuild met arsenicum, een natuurlijk gif dat door de rivierbron uit de Himalaya wordt opgevangen. Een gif dat dodelijk is na een aantal jaren van consumptie. Omdat de mensen van de sqatter villages illegaal op het land van de regering verblijven, kunnen ze niet in watertanks of leidingen voorzien. De enige optie is de aanlevering van water. Met de hulp van Alcochem kan Choice sinds ca. 2012 zorgen voor veilig drinkwater.

Choice heeft in de loop der jaren verschillende veranderingen doorgevoerd. Choice verkocht de vrachtwagen voor de distributie van de 1000 liter tanks. De tank vol water bleek te zwaar voor de motor en het werd hiermee te gevaarlijk op de weg.

Op het moment van deze update haalt Choice de containers op uit het dorp, brengt ze naar Choice en vult ze op locatie. De belading is minder zwaar en gelijkmatiger verdeeld. Daarnaast wordt de aanhanger ook gebruikt voor het vervoer van kinderen van en naar school.

Tijdens het regenseizoen van ongeveer april tot oktober zijn er problemen met de toegang tot de weg. Het goede nieuws over het regenseizoen is dat de bewoners van de squatter villages het regenwater in urnen verzamelen. Deze hebben een inhoud van ongeveer 500 liter. Dit water is drinkbaar, maar wordt voornamelijk gebruikt om te baden.

Choice heeft 2 kranen gerealiseerd die schoon water leveren in Angela Village.
Eén kraan aan elk uiteinde van het dorp. We gaan er vanuit dat elk gezin in het dorp elke week 3 containers van 25 liter kan vullen om te drinken en te koken.

Op de website van Choice vind je enkele video’s van het dorp en het werk van Choice. www.choice-cambodia.org/blog/photos-videos/videos 

 

Alcochem steunt Oekraïne

De ziekenhuizen in Oekraïne kampen met veel tekorten. Alcochem is daarom een hulpverleningstraject gestart. Samen met Accolade Zorg en TR care hebben we inmiddels 40 bedden en matrassen geleverd aan het regionaal Psychoneurological ziekenhuis no.2 in Kiev. De bedden zijn gedoneerd door Accolade Zorg en met een speciale korting van TR care heeft Alcochem de matrassen gedoneerd.

We vertrouwen erop hiermee ons steentje bij te dragen aan het verbeteren van de patiëntenzorg in Oekraïne.

Hulpmiddelen en inrichting – TR-Care zorgt ervoor!
Accolade – Liefdevolle zorg (accoladezorg.nl)

Prince of Peace Kindertehuis China

Met de visie om niet alleen zaken te doen, maar ook bij te dragen aan de toekomst van onze wereld, zal Alcochem het Prince of Peace Children’s Home in Tianjin ondersteunen met goederen en materialen die nodig zijn voor de kinderen.

Prince of Peace Children’s Home biedt een thuis voor in de steek gelaten kinderen met een handicap, zoals het syndroom van Down en hersenverlamming. In 2021 wonen ruim 150 kinderen in het Prince of Peace Children’s Home met meer dan 130 leerkrachten en medewerkers die voor hen zorgen.

In 1994 richtte Kenneth Yeung de Prince of Peace Foundation op in de VS, om Amerikaanse families te helpen die weeskinderen wilden adopteren in China. In 1999 besloot hij een weeshuis te financieren dat in China moest worden gebouwd om gehandicapte wezen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar op te vangen. Na 6 jaar voorbereiding, in samenwerking met de Prince of Peace Foundation en het Civil Administration Bureau van het Wuqing-district van Tianjin, werd het Prince of Peace Children’s Home gebouwd. Op 12 juli 2004 werd het Children’s Home officieel geopend met een oppervlakte van 60.000 m2 en een capaciteit voor 100 kinderen onder de 6 jaar.

Zingen aan tafel
VIDEO – Prince of Peace Children’s Home

Prince of Peace Charity Foundation is opgericht met als doel liefde en zorg te bieden aan wezen en behoeftige kinderen; haar missie omvat het financieren van het Prince of Peace Children’s Home in Tianjin, om een ​​warme en harmonieuze omgeving te creëren om op te groeien.

Waterhole Nigeria

Samen met onze partner Rotimax Cleaning Multiservices in Nigeria hebben we een watervoorziening gerealiseerd in een gebied waar een ernstig watertekort is; Akure in de staat Ondo. Met dit project vertrouwen we erop dat we iets terug hebben kunnen geven aan de samenleving, dat levens kan veranderen.

Stichting Siepomaga

Alcochem heeft dit jaar een nieuw programma toegevoegd, voor mensen in een medische noodsituatie. Dit liefdadigheidsprogramma helpt mensen in Polen om geld in te zamelen voor dure en noodzakelijke operaties of medicijnen. De organisatie is vooral gericht op kinderen. Elke maand doneren we rechtstreeks aan het goede doel dat we willen steunen.