ISO certificering

Kwaliteitsmanagement

De directie van Alcochem B.V. ziet het kwaliteitsmanagementsysteem als een belangrijk instrument voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten en als het middel om inzicht te krijgen in de processen die een belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van de afnemers.

SGS ISO 9001 certification

Pijlers van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle processen en continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem als geheel.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Alcochem B.V. is in overeenstemming met de ISO 9001-norm en is volledig verwerkt in het kwaliteitshandboek.

Alle medewerkers dragen er toe bij door volgens afgesproken en/of vastgelegde werkwijze te werken om zo het binnen Alcochem B.V. noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau te handhaven.

Raymond Bos, algemeen directeur

Voor meer informatie