Working at Alcochem

We believe in an organization with a strong ‘family-vibe’ without strict hierarchy. We believe in self-supporting teams taking initiative and working closely together.

Entrepreneurship and the ability to work independently will go hand in hand. In order to achieve this, we use our own knowledge, organize internal training sessions and we stimulate personal growth. Growth of the organization is not a goal in itself but a result of delivering an excellent service.

Wij geloven in een organisatie met een sterk ‘familiegevoel’ zonder strikte hiërarchie. Wij geloven in zelfdragende teams die initiatief nemen en goed samenwerken.

Ondernemerschap en het vermogen om zelfstandig te werken gaan hand in hand. Om dit te bereiken, stimuleren we persoonlijke groei door coaching, training, seminars en het delen van kennis. Groei van het bedrijf (business) is geen doel op zich, maar een resultaat door uitstekend werk te doen.